Wie is Harry Vogels?

Harry Vogels komt direct na zijn doctoraal studie economie (sociaal-economische studierichting) in contact met de wereld van cao's, werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden. Deze wereld blijft hem zodanig boeien, dat hij na een gevarieerde carrière in 2002 een onafhankelijke adviespraktijk op dit terrein start. 

Ervaring in het bedrijfsleven:

<> 1978 - 1981 Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) te Den Haag
Bij het AVBB, de overkoepelende werkgeversorganisatie in de bouwnijverheid, is hij werkzaam als beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden/ cao-onderhandelaar, belast met werkzaamheden voor twee cao's: de Cao Bouwbedrijf en de Cao UTA.

<> 1981 - 1987 Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) te Rotterdam
Bij de RDM start hij als personeelsfunctionaris van de afdeling scheepsreparatie (700 man); na het faillissement van RSV en het massaontslag van bijna 2.000 werknemers in april1983 wordt hij beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden.

<> 1987 - 1993 Suiker Unie te Breda
Bij de Suiker Unie treedt hij in dienst als Hoofd Arbeidsvoorwaarden met drie grote opdrachten; de totstandkoming van een eerste eigen ondernemings-cao, de sluiting van suikerfabrieken (Zevenbergen en Sas van Gent) en reorganisaties bij dochterondernemingen.

<> 1993 - 1997 Interim-functies bij onder meer  een streekschool, SBH, GAK en Reaal Verzekeringen.
Bij deze organisaties vervult hij verschillende management- en adviesfuncties. Bij Reaal Verzekeringen is hij adviseur van de FNV-vakbonden.

<> 1997 - 2001 Delta Lloyd te Amsterdam
Als adviseur arbeidsvoorwaarden is hij werkzaam voor de relaties van Delta Lloyd, die worden geconfronteerd met cao- en collectief pensioenproblemen. Hij begeleidt daarbij ook organisaties naar eigen cao's met opkomende -buiten de polder- vakbonden. De FNV waardeert de ondersteuning bij eigen cao's van relaties van Delta Lloyd niet. Eind 2001 besluit de Raad van Bestuur dit cao-advieswerk te beëindigen.

<> Vanaf 2002: VogelsCaoAdvies BV.
Vanaf begin 2002 verricht hij activiteiten op het terrein van cao's, arbeidsvoorwaarden, vakbonden en ondernemingsraden vanuit zijn eigen adviespraktijk.

Ervaring als auteur en publicist:

  • Als auteur start hij met zijn jaarlijkse Cao-antwoordenboek in 1994 voor uitgever Samsom, thans Kluwer. Sinds 2000 is de titel gewijzigd in Gids voor cao 's.
  • In 2003 is hij -als auteur van boeken- overgestapt naar uitgever Sdu. De Sdu is een veel grotere speler op cao-terrein. In september 2003 verschijnt bij deze uitgever een geheel nieuw boek met de titel: CaoWijzer.
  • In 2004 verschijnt een nieuwe editie van CaoWijzer en een nieuw boek met de titel CaoCompact. In dit laatste boek worden 100 bedrijfstak-cao's met elkaar vergeleken.
  • Voor uitgever Kluwer heeft hij de afgelopen jaren vele tientallen artikelen geschreven voor het blad Sociale Zaken Actueel. Ook was hij betrokken bij diverse Sociaal Beleid Themanummers van Kluwer.
  • De laatste jaren schrijft hij artikelen en columns voor FlexService.


Naar boven